전주대학교 국제교류원

гарын авлага

Гадаад оюутны гарын авлага

Дараад PDF файл татаж авах

Part Ⅰ Супер оддыг бэлтгэгч Жонжү Их Сургууль

1. Жонжү Их сургуулийн боловс ролын систем
2. Жонжү Их Сургуулийн алсын хараа
3. Жонжү Их Сургуулийн боловс ролын зорилт
4. Олон улсын боловсролын төв
5. 2020-2021 оны хичээлийн ху ваарь
6. Их сургуулийн амьдрал

Part Ⅱ Бакалаврын тогтолцоо

1. Их сургуулийн амьдралаа ухаа лгаар эхлэх
2. Элсэлт
3. Сургалтын тогтолцоо
4. Хичээлийн хуваарь
5. Хичээл сонголт
6. Сургалтын төлбөр төлөх
7. Ирц болон дүн
8. Сургуулиас чөлөө авах болон үргэлжлүүлэн суралцах
9. Сургуулиас гарах болон бүртгэ лээс хасагдах
10. Тэнхим солих
11. Хос болон хавсарга мэргэжил
12. Хугацаанаасаа өмнө төгсөх бо лон төгсөлт
13. Холбоотой мэргэжил болон н эгдсэн мэргэжил

Part Ⅲ Тэтгэлэг

1. Элсэгч оюутны тэтгэлэг (шинэ · харьяат оюутан)
2. Дүнгийн тэтгэлэг
3. Сургууль доторхи тэтгэлэг
4. Сургуулиас гадуурхи тэтгэ лэг

Part Ⅳ Иммигрейшний тогтолцоо

1. Жонжү их сургууль ба иммигрейшн
2. Визний ангилал солих
3. Оршин суух хугацааг сунгах
4. Хаяг солих
5. Гадаад паспортын мэдээлэл өөрчлөх
6. Гадаад иргэний үнэмлэх дахин авах
7. Цагийн ажил(арбайт)-ын зөвшөөрөл авах
8. HiKorea ашиглах арга

Part Ⅴ Сургуулийн амьдрал

1. Оюутны үнэмлэх гаргуулах
2. Сургуулийн утасгүй сүлжээг тохируулах арга
3. Номын сангаар үйлчлүүлэх
4. Host Family
5. Менторинг (멘토링)
6. TOPIK сургалт
7. Сургуулийн эмчилгээний өрөө
8. Ажил эрхлэлт болон мэргэжлийн сургалт
9. Соёлын үйл ажиллагаа
10. Гадаад оюутны зөвлөгөө
11. A+ дүн авах арга
12. Шалгалтаа сайн өгөх арга
13. Бие даалт бичих арга
14. Сургуулийн амьдралын ёс зүй
15. Тодорхойлолт гаргуулах

Part Ⅵ Сургуулийн гаднах амьдрал

1. Гадаад оюутны даатгал
2. Жонжү их сургуультай хамтран ажиллагч эмнэлгүүд
3. TOPIK-т бүртгүүлэх арга
4. Түрээсийн байрны хийн(газ) төлбөр төлөх
5. Түрээсийн байрны цахилгааны төлбөр төлөх
6. Хятад оюутнуудын нутаг буцах тодорхойлолт авах арга
7. Кампусын газрын зураг

Part Ⅶ Асуулт хариулт(FAQ)
Part Ⅷ Санал хүсэлт болон оюутны холбооны танилцуулга
Гадаад оюутны гарын авлага_PDF download(FULL)