전주대학교 국제교류원

Sổ tay

Đây là sổ tay dành cho du học sinh ngoại quốc

Nhấn vào đường dẫn là có thể tải xuống

Part Ⅰ Trường Đại học Jeonju Dưỡng dục nhân tài

1. Chỉ tiêu giáo dục
2. Tầm nhìn
3. Mục tiêu giáo dục
4. Viện Giao lưu Quốc tế
5. Lịch trình năm học 2020-2021
6. Tóm tắt sinh hoạt học đường

PartⅡ Hệ thống giáo dục

1.Trường học thông minh
2. Nhập học Đại học
3. Chương trình giáo dục
4. Thời gian biểu
5. Đăng kí môn học
6. Nộp học phí
7. Điểm danh và điểm số
8. Bảo lưu và đi học lại
9. Thôi học và đuổi học
10. Chuyển ngành
11. Chuyên ngành kép và phụ
12. Tốt nghiệp sớm & tốt nghiệp
13. Liên kết và tổng hợp

Part Ⅲ Chế độ học bổng

1. Tân sinh viên
2. Sinh viên đang theo học
3. Học bổng trong trường
4. Học bổng ngoài trường

Part Ⅳ Chế độ xuất nhập cảnh

1. Nghiệp vụ xuất nhập cảnh
2. Thay đổi tư cách cư trú
3. Gia hạn thời gian cư trú
4. Đổi địa chỉ cư trú
5. Đổi thông tin hộ chiếu
6. Cấp lại thẻ ngoại quốc
7. Đăng kí làm thêm
8. Cách sử dụng hiKorea

Part Ⅴ Sinh hoạt học đường

1. Phát cấp thẻ học sinh
2. Cài đặt Wifi trong trường
3. Sử dụng Thư viện
4. Host Family
5. Mentoring
6. Tutoring TOPIK
7. Phòng y tế
8. Giáo dục tìm việc
9. Trải nghiệm văn hóa
10. Tư vấn du học sinh
11. Cách để đạt được A+
12. Cách để thi tốt
13. Cách làm bài báo cáo
14. Xã giao sinh hoạt học đường
15. Phát cấp giấy chứng nhận

Part Ⅵ Sinh hoạt ngoài học đường

1. Bảo hiểm du học sinh
2. Bệnh viện liên kết
3. Đăng ký TOPIK
4. Nộp phí ga
5. Nộp phí điện

Part Ⅶ Câu hỏi thường gặp(FAQ)
Part Ⅷ Hỗ trợ du học sinh
Sổ tay Du học sinh_PDF download(FULL)