전주대학교 국제교류원

공지사항

공지사항 게시글의 상세 화면
Giấy đăng ký Host Family
작성일: 2021-06-29 조회수: 136 작성자: 국제교류원
첨부 : 호스트_패밀리_신청서.docx 파일의 QR Code 호스트_패밀리_신청서.docx  호스트_패밀리_신청서.docx

Host FamilyHost Family trường đại học Jeonju là chương trình hỗ trợ cuộc sống du học mang tính thành công kết nối 1:1 giữa các gia đình người Hàn (gia đình nhà thờ, nhân viên, giáo sư của trường đại học Jeonju) với du học sinh ngoại Quốc. 


Mặc dù không phải là chương trình kết nối để sống chung cùng gia đình người Hàn nhưng mang lại sự quan tâm lẫn nhau bằng tấm long ấm áp chó đến khi du học sinh kết thúc việc học. 


○ Cách đăng ký như sau hãy điền vào “File đăng ký được đính kèm” (Giấy đăng ký) rồi gửi đến địa chỉ email info@jj.ac.kr


-Viện trao đổi Quốc tế trường đại học Jeonju-