JEONJU UNIVERSITY

통합검색
모바일 메뉴 닫기

진로/취업/교육

서브비주얼

채용정보

게시글 검색
교내채용정보 게시판
공지
2021-02-25 331
공지 진로취업지원실 2021-02-25 331 첨부파일
진로취업지원실
첨부파일
공지
2021-01-18 1445
공지 진로취업지원실 2021-01-18 1445 첨부파일
진로취업지원실
첨부파일
273
2016-12-12 155
취업지원실 2016-12-12 155 첨부파일
취업지원실
첨부파일
272
2016-12-12 187
취업지원실 2016-12-12 187 첨부파일
취업지원실
첨부파일
271
2016-12-12 294
취업지원실 2016-12-12 294
취업지원실
270 취업지원실
269
2016-12-12 250
취업지원실 2016-12-12 250 첨부파일
취업지원실
첨부파일
268
2016-12-09 481
취업지원실 2016-12-09 481 첨부파일
취업지원실
첨부파일
267
2016-12-09 212
취업지원실 2016-12-09 212
취업지원실
266 취업지원실
첨부파일
265
2016-12-07 280
취업지원실 2016-12-07 280
취업지원실
264 취업지원실
263
2016-12-06 235
취업지원실 2016-12-06 235 첨부파일
취업지원실
첨부파일
262
2016-12-06 303
취업지원실 2016-12-06 303
취업지원실
261 취업지원실
260
2016-12-06 265
취업지원실 2016-12-06 265
취업지원실
259
2016-12-05 651
취업지원실 2016-12-05 651
취업지원실
258
2016-12-05 239
취업지원실 2016-12-05 239 첨부파일
취업지원실
첨부파일
257
2016-12-05 205
취업지원실 2016-12-05 205 첨부파일
취업지원실
첨부파일
256
2016-12-02 179
취업지원실 2016-12-02 179 첨부파일
취업지원실
첨부파일
255
2016-12-02 349
취업지원실 2016-12-02 349
취업지원실
254
2016-12-02 332
취업지원실 2016-12-02 332 첨부파일
취업지원실
첨부파일
위 정보에 만족하셨습니까?

사용자 만족도 평가